Zicht op kwaliteit

Civil at Hart is een adviesbureau voor de Infrastructuur. Met ruime ervaring van alle facetten van de Grond,- Weg- en Waterbouw.

Steunend op brede kennis en ervaring levert Civil at Hart diensten vanuit 'n totaalbeeld, met oog voor detail en kwaliteit. Daarom is Civil at Hart ISO 9001 gecertificeerd.

-

Uit het Hart

Inzet, oplossingsgerichtheid en de drang naar kwaliteit maken Civil at Hart een sterke speler binnen de onderhandelingen en communicatie tussen opdrachtgever en aannemer.

Door zich op te stellen als objectieve gesprekspartner worden afstanden op een menselijke manier overbrugd.

-

Flexibel inzetbaar

Civil at Hart is thuis in alle deelgebieden van Grond,- Weg- en Waterbouw, met affiniteit voor infrastructurele inrichting.

Door ervaring in projectmanagement, uitvoering en werkvoorbereiding voor opdrachtgevers en aannemers is Civil at Hart 'n snelle en flexibele inzetbare schakel in 't gehele bouw- en ontwerptraject.

-

Onze Diensten

Wat wij voor u kunnen betekenen

 

Voorbereiding

Civil at Hart verzorgt alle aspecten van de werkvoorbereiding. Dit omvat het tekenwerk, het ontwerp en de uitwerking van bouw- of inrichtingsplannen. Zorgvuldige calculaties worden gemaakt voor zowel opdrachtgevende als de uitvoerende partijen. Bestekken en tekeningen worden conform de RAW-systematiek en NLCS (Nederlandse CAD Standaard) gemaakt.

Directie en toezicht

Als directievoerder (UAV) of toezichthouder houdt Civil at Hart toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij worden de kwaliteit, budgetten en opleveringstermijnen in de uitvoeringsfase op basis van de contractstukken scherp bewaakt.

Projectmanagement

Civil at Hart treedt op als uw adviseur. Van bouwinitiatief tot en met de nazorg van het project, verzorgen wij op een transparante en pragmatische wijze het verloop van het bouwproces. Wij coördineren de werkzaamheden en zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Hierbij bewaken wij kosten, tijd en kwaliteit in alle fasen van het traject.

Flexibel inzetbaar

Civil at Hart is thuis in alle deelgebieden van de Grond-, Weg- en Waterbouw, met een affiniteit voor de infrastructurele inrichting. Door ervaringen in projectmanagement, uitvoering en werkvoorbereiding is Civil at Hart een snelle en flexibele inzetbare schakel in het gehele bouw- en ontwerptraject. Dit doen wij voor zowel de aanbestedende opdrachtgevers als voor diegene die verantwoordelijk zijn voor realisatie van projecten.